TMH Portál

l

TMH Portál v. 3.0

Vážení klienti,
nacházíte se na vstupu do aplikace „TMH Portál“, kde můžete zabezpečeným způsobem komunikovat s naší klinikou - požádat o vystavení a uložení receptu, žádanky, zprávy či jiného dokumentu, rovněž tak můžete sami vkládat dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje.

Z důvodu ochrany osobních údajů není možné zasílání dokumentů s těmito údaji běžnou elektronickou poštou (emailem), veškerá tato komunikace je převedena do tohoto datového úložiště.

Přihlašovací údaje i další informace týkající se využití TMH Portálu můžete získat na našem pracovišti:
ucet@tmhklinika.cz     533 306 480     739 683 006